EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Zgodovina

 

sola stara1

Šolska stavba nekdanje Državne obrtne šole na Aškerčevi cesti v Ljubljani je že od leta 1911 nudila prostor različnim izobraževalnim smerem. Z njo smo Slovenci s pomočjo takratnega ljubljanskega župana Ivana Hribarja in prvega ravnatelja Ivana Šubica dobili lastno srednješolsko ustanovo, kjer je bil učni jezik že od samega začetka slovenščina. Raznolikost programov je skušala dvigniti razvoj obrtnih in tehničnih panog na Kranjskem in v ostalih deželah Avstro-Ogrske monarhije, kjer je živel slovenski narod, na evropsko raven.

Prvi oddelki obrtne šole v takratni monarhiji so bili usmerjeni v stavbarstvo, mehansko-tehniško (kovinsko) obrt, stavbno in pohištveno mizarstvo, lesno in kameno kiparstvo, kot povsem avtonomni pa sta delovali še Javna risarska in modelirska šola ter Ženska obrtna šola.

Po končani 1. svetovni vojni se je leta 1920 šola v novi državi Kraljevini SHS preimenovala in preoblikovala v Tehniško srednjo šolo. Zvišal se je nivo pouka in izobrazbe, vendar dijaki tehniške šole, ki so uspešno zaključili šolanje, po takratni zakonodaji niso mogli nadaljevati šolanja na univerzi. V sklopu takratne ustanove so delovale: Državna tehniška šola z arhitektonsko-gradbenim, strojnim in elektrotehniškim odsekom, Državna delovodska šola z gradbenim, strojnim, elektroinstalaterskim, mizarskim in strugarskim oddelkom, Državna moška obrtna šola s kiparskim, rezbarskim, keramiškim in graverskim oddelkom, Državna ženska obrtna šola s tremi oddelki za krojenje, šivanje in vezenje ter Banovinska šola za glasbila.

sola stara2Po 2. svetovni vojni je zavod nadaljeval s precej podobno usmeritvijo do leta 1959, ko so v stavbi začele samostojno delovati Tehniška šola za kemijsko, rudarsko, metalurško, lesno in papirniško stroko, Tehniška šola za strojno stroko in Šolske delavnice tehniških šol. Tehniška šola za elektrotehniško stroko pa se je preselila na Vegovo ulico, kjer se nahaja še danes.

Leta 1993 se je v sklopu tedanje Srednje kemijske šole v stavbi začel izvajati tudi program splošne gimnazije in od leta 1998 naprej tudi program tehniške gimnazije.

Leta 1998 je začel delovati Šolski center Ljubljana, Splošna in strokovna gimnazija je bila ena od štirih enot tega centra. Ostale enote centra so bile Srednja kemijska šola, Srednja lesarska šola in Srednja strojna šola.

Z novim ustanovitvenim aktom dne 2. 9. 2008 sta bili Srednja kemijska šola in Srednja strojna šola združeni v eno organizacijsko enoto, naša gimnazija pa je dobila ime Gimnazija Antona Aškerca.