EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2019/20 bodo sklicani trije roditeljski sestanki, praviloma ob torkih:

  • prvi roditeljski sestanek: septembra,
  • drugi roditeljski sestanek:  januarja,
  • tretji roditeljski sestanek: bo organiziran po potrebi.

Na željo staršev, vodstva ali strokovnih delavcev se lahko skličejo tudi izredni roditeljski sestanki.