EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Konzultacije za dijake

Razpored velja od 20. 1. 2020.

Učitelj

Poučuje predmete

Termin konzultacije (dan, ura)

Maja Arzenšek Mavrel

kemija

petek, 12.55–13.40

David Beovič

glasba

torek, 10.25–11.10

Tatjana Cimerman

geografija

petek, 9.10–9.55

Jasna Gradišar

športna vzgoja

na Srednji strojni in kemijski šoli

Damjana Jovan

matematika

ponedeljek, 8.20–9.05, kabinet 104

Maja Jug

fizika

sreda, 13.45–14.30, kabinet 104

Maja Kosmač Zamuda

slovenščina

četrtek, 9.10–10.25

Andrej Leskovic

filozofija

četrtek, 8.55–9.40

Danijel Mlakar

športna vzgoja

na Srednji lesarski šoli

Vlado Pirc

biologija

petek, 10.25–11.10 

Manuela Rigler

angleščina, francoščina

četrtek, 11.15–12.00

Darija Sagadin Robič

biologija

torek, 7.30–8.15

Jana Sepič

likovna umetnost, umetnostna zgodovina

četrtek, 7.30–8.15

Tatjana Špur

slovenščina, sociologija

ponedeljek, 12.05–12.50

Selma Štular Mastnak

informatika

petek, 12.55–13.40

Mojca Travnik Bubić

psihologija

četrtek, 9.10–9.55 

Vanja Uhota

angleščina

četrtek, 9.10–9.55

Jožica Vatovec

nemščina, ruščina

četrtek, 8.20–9.05

Jasmina Veselinović

matematika

ponedeljek, 13.45–14.30, kabinet 104

Katarina Vozelj Srčnik

italijanščina, nemščina

sreda, 11.15–12.00

Anka Vukanac

športna vzgoja

na Srednji strojni in kemijski šoli

Luka Zajc

športna vzgoja

petek, 9.10–9.55

Matjaž Zorko

zgodovina

ponedeljek, 9.10–9.55

Urša Žen

športna vzgoja

sreda, 14.35–15.20