EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Konzultacije za dijake

Razpored velja od 8. 9. 2020.

Učitelj

Poučuje predmete

Termin konzultacije (dan, ura)

Maja Arzenšek Mavrel

kemija

četrtek, 12.05–12.55 

David Beovič

glasba

torek, 11.15–12.00 

Jasna Gradišar

športna vzgoja

na Srednji strojni in kemijski šoli

Maja Jug

fizika

petek, 12.05–12.55, kabinet 104

Manca Kavčič

sociologija

na Srednji lesarski šoli

Maja Kosmač Zamuda

slovenščina

petek, 10.25–11.10 

Andrej Leskovic

filozofija

petek, 8.55–9.40 

Aljoša Alja Ljubič

geografija

na Srednji strojni in kemijski šoli

Danijel Mlakar

športna vzgoja

na Srednji lesarski šoli

Natalija Mlaker

geografija

torek, 10.25–11.10 

Vlado Pirc

biologija

petek, 8.20–9.05 

Manuela Rigler

angleščina, francoščina

petek, 9.10–9.55 

Darija Sagadin Robič

biologija

torek, 8.20–9.05 

Jana Sepič

likovna umetnost, umetnostna zgodovina

petek, 8.20–9.05 

Tatjana Špur

slovenščina, sociologija

sreda, 12.55–13. 

Selma Štular Mastnak

informatika

sreda, 11.15–12.00 

Nina Tinta

matematika

na Srednji lesarski šoli

Mojca Travnik Bubić

psihologija

četrtek, 9.10–9.55 

Vanja Uhota

angleščina

ponedeljek, 11.15–12.00 

Jožica Vatovec

nemščina, ruščina

četrtek, 12.55–13.40 

Jasmina Veselinović

matematika

četrtek, 12.05–12.50, kabinet 104

Katarina Vozelj Srčnik

italijanščina, nemščina

sreda, 12.05–12.50 

Luka Zajc

športna vzgoja

četrtek, 10.25–11.10 

Matjaž Zorko

zgodovina

četrtek, 11.15–12.00 

Urša Žen

športna vzgoja

sreda, 14.35–15.20