EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Konzultacije za dijake

Razpored velja od .

Učitelj

Poučuje predmete

Termin konzultacije (dan, ura)

Maja Arzenšek Mavrel

kemija

 

David Beovič

glasba

 

Tatjana Cimerman

geografija

 

Damjana Jovan

matematika

 

Maja Kosmač Zamuda

slovenščina

 

Viljem Limoni

fizika

 

Vlado Pirc

biologija

 

Miha Podgornik

športna vzgoja

 

Manuela Rigler

angleščina, francoščina

 

Zdenko Rožman

kemija

 

Darija Sagadin Robič

biologija

 

Jana Sepič

likovna umetnost, umetnostna zgodovina

 

Tatjana Špur

slovenščina, sociologija

 

Selma Štular Mastnak

informatika

 

Mojca Travnik Bubić

psihologija

 

Vanja Uhota

angleščina

 

Jožica Vatovec

nemščina, ruščina

 

Jasmina Veselinović

matematika

 

Špela Vodopivec Musek

filozofija

 

Katarina Vozelj Srčnik

italijanščina, nemščina

 

Anka Vukanac

športna vzgoja

 

Matjaž Zorko

zgodovina

 

Urša Žen

športna vzgoja