EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Kontakti učiteljev

Ime

Predmet

Kontakt

Maja Arzenšek Mavrel
prof. kemije, mentorica
kemija maja.arzensek-mavrel@sclj.si
+386 1 241 16 06

David Beovič,
akad. glasbenik in prof. glasbe, univ. dipl. teolog, mag. znanosti, svetnik

glasba david.beovic@sclj.si
+386 1 241 16 06

Barbara Dvornik,
naravoslovno matematični tehnik

vaje iz fizike, kemije in biologije barbara.dvornik@sclj.si

Maja Jug
prof. mat. in fiz., mag. znanosti, svetovalka

fizika maja.jug@sclj.si+386 1 241 16 76

Jasna Gradišar
prof. športne vzgoje

športna vzgoja jasna.gradisar@sclj.si

Manca Kavčič

sociologija manca.kavcic@sclj.si 

Maja Kosmač Zamuda
prof. slovenščine, svetnica

slovenščina maja.kosmaczamuda@sclj.si
+386 1 241 16 06

Andrej Leskovic
prof. fil. in univ. dipl. soc. kult., dr. znanosti, svetovalec

filozofija andrej.leskovic@sclj.si  
+386 1 241 16 06

Aljoša Alja Ljubič
prof. geografije

geografija Aljosaalja.ljubic@sclj.si 

Danijel Mlakar,
prof. športne vzgoje

športna vzgoja Danijel.mlakar@sclj.si

Natalija Mlaker
prof. geografije in španščine

geografija natalija.mlaker@sclj.si +386 1 241 16 06

Vlado Pirc,
univ. dipl. biolog, mentor

biologija vlado.pirc@sclj.si
+386 1 241 16 06

Manuela Rigler,
prof. fra. in ang., svetovalka

angleščina,
francoščina
manuela.rigler@sclj.si
+386 1 241 16 06

Darija Sagadin Robič,
univ. dipl. biologinja, mentorica

biologija darija.sagadinrobic@sclj.si
+386 1 241 16 06

Jana Sepič,
univ. dipl. um. zgod., svetovalka

likovna umetnost,
umetnostna zgodovina
jana.sepic@sclj.si
+386 1 241 16 06

Tatjana Špur,
prof. slo. in soc., svetovalka

slovenščina,
sociologija
tatjana.spur@sclj.si
+386 1 241 16 06

Selma Štular Mastnak
prof. mat. in rač., mag. znanosti, svetnica

informatika selma.stularmastnak@sclj.si+386 1 241 16 06

Nina Tinta
prof. matematike

matematika nina.tinta@sclj.si
 

Mojca Travnik-Bubić,
univ. dipl. psihologinja, svetovalka

psihologija mojca.travnik-bubic@sclj.si
+386 1 241 16 08

Vanja Uhota,
prof. ang., dr. znanosti,
svetovalka

angleščina

vanja.uhota@sclj.si
+386 1 241 16 06

Jožica Vatovec,
prof. nem. in ruš., svetovalka

nemščina,
ruščina
jozefa.vatovec@sclj.si
+386 1 241 16 06

Lucija Verdnik

vaje iz fizike, kemije in biologije lucija.verdnik@sclj.si 

Jasmina Veselinović,
prof. matematike, svetovalka

matematika jasmina.veselinovic@sclj.si
+386 1 241 16 76

Katarina Vozelj Srčnik,
prof. nem. in ita, svetovalka

italijanščina,
nemščina
katarina.vozeljsrcnik@sclj.si
+386 1 241 16 06

Luka Zajc
prof. športne vzgoje

športna vzgoja luka.zajc@sclj.si+386 1 241 16 06

Matjaž Zorko,
prof. zgo. in um. zgod., svetovalec

zgodovina matjaz.zorko@sclj.si 
+386 1 241 16 42

Urša Žen,
prof. športne vzgoje, mentorica

športna vzgoja ursa.zen@sclj.si
+386 1 241 16 06

Za govorilne ure učiteljev kliknite tukaj.