EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Govorilne ure za starše

Starši se lahko pogovorijo z učitelji na popoldanskih (skupnih) govorilnih urah, ki so organizirane ob torkih od 17.00 do 18.30. Prisotni so vsi učitelji. Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2019/20:

19. 11. 2019
21. 1. 2020
17. 3. 2020

Vsak učitelj ima govorilne ure tudi enkrat tedensko v dopoldanskem času. V tem času je dosegljiv za starše tudi po telefonu.

Razpored individualnih tedenskih govorilnih ur (velja od ):

Učitelj Poučuje predmete Termin govorilne ure (dan, ura)
Arzenšek Mavrel Maja kemija  
Beovič David glasba  
Cimerman Tatjana geografija  
Jovan Damjana matematika  
Kosmač Zamuda Maja slovenščina  
Limoni Viljem fizika  
Pirc Vlado biologija  
Podgornik Miha športna vzgoja  
Rigler Manuela angleščina, francoščina  
Rožman Zdenko kemija  
Sagadin Robič Darija biologija  
Sepič Jana likovna umetnost,
umetnostna zgodovina
 
Špur Tatjana slovenščina, sociologija  
Štular Mastnak Selma informatika  
Travnik Bubić Mojca psihologija  
Uhota Vanja angleščina  
Vatovec Jožica nemščina, ruščina  
Veselinović Jasmina matematika  
Vodopivec Musek Špela filozofija  
Vozelj Srčnik Katarina italijanščina, nemščina  
Vukanac Anka športna vzgoja  
Zorko Matjaž zgodovina  
Žen Urša športna vzgoja