EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Govorilne ure za starše

Starši se lahko pogovorijo z učitelji na popoldanskih (skupnih) govorilnih urah, ki so organizirane ob torkih od 17.00 do 18.30. Prisotni so vsi učitelji. Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2019/20:

19. 11. 2019
21. 1. 2020
17. 3. 2020

Vsak učitelj ima govorilne ure tudi enkrat tedensko v dopoldanskem času. V tem času je dosegljiv za starše tudi po telefonu.

Razpored individualnih tedenskih govorilnih ur (velja od 20. 1. 2020):

Učitelj Poučuje predmete Termin govorilne ure (dan, ura)
Arzenšek Mavrel Maja kemija ponedeljek, 10.25–11.10
Beovič David glasba torek,12.55–13.40
Cimerman Tatjana geografija sreda, 9.10–9.55
Gradišar Jasna športna vzgoja na Srednji strojni in kemijski šoli
Jovan Damjana matematika četrtek, 11.15–12.00, kabinet 104
Jug Maja fizika ponedeljek, 9.10–9.55, kabinet 104
Kosmač Zamuda Maja slovenščina ponedeljek, 11.15–12.00
Andrej Leskovic filozofija četrtek, 9.40–10.25
Mlakar Danijel športna vzgoja na Srednji lesarski šoli
Pirc Vlado biologija torek, 11.15–12.00
Rigler Manuela angleščina, francoščina torek, 9.10–9.55
Sagadin Robič Darija biologija petek, 7.30–8.15 
Sepič Jana likovna umetnost,
umetnostna zgodovina
torek, 9.10–9.55
Špur Tatjana slovenščina, sociologija torek, 9.10–9.55
Štular Mastnak Selma informatika sreda, 14.35–15.20
Travnik Bubić Mojca psihologija sreda, 9.10–9.55 
Uhota Vanja angleščina ponedeljek, 8.20–9.05
Vatovec Jožica nemščina, ruščina ponedeljek, 10.25–11.10
Veselinović Jasmina matematika torek, 11.15–12.00, kabinet 104
Vozelj Srčnik Katarina italijanščina, nemščina torek, 14.45–15.30
Vukanac Anka športna vzgoja na Srednji strojni in kemijski šoli
Zajc Luka športna vzgoja torek, 12.05–12.55
Zorko Matjaž zgodovina petek, 10.25–11.10
Žen Urša športna vzgoja ponedeljek, 11.15–12.00