EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka je psihologinja Mojca Travnik Bubić.

Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, staršem in profesorjem. Sodeluje pri vpisu v prve letnike, seznanja in usmerja dijake pri vpisu na visokošolski strokovni in univerzitetni študij. Nudi pomoč pri reševanju učnih težav, osebnih problemov in medsebojnih odnosih.

Staršem pomaga reševati težave pri otrokovem odraščanju in pri reševanju problemov in stisk.

Pomaga učiteljem pri razreševanju konfliktnih situacij v razredu, sodeluje pri govorilnih urah in po potrebi tudi na roditeljskih sestankih.

email:  mojca.travnik-bubic@sclj.si, telefon: 01 24 11 608