EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Šolski sklad

Šolski sklad Gimnazije Antona Aškerca je bil ustanovljen 17. 2. 2009 s sklepom Sveta Šolskega centra Ljubljana.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima šest članov, tri predstavnike delavcev šole in tri predstavnike sveta staršev. Deluje v skladu s sklepom o ustanovitvi. Predsednik upravnega odbora je Peter Trampuš.