EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Ravnateljica

Spoštovani!

Na naši spletni strani boste našli osnovne informacije o delu in življenju na Gimnaziji Antona Aškerca. Slikovno gradivo, opisi dejavnosti in dogodkov pričajo, da se na šoli polega rednega pouka odvijajo tudi poučne, zanimive in pestre dejavnosti.

Vse dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajamo imajo skupen cilj: izobraževanje in vzgoja mladih. Želimo si, da bi mladi razumeli pomen izobrazbe in se zavedali dejstva, da so za uspeh soodgovorni tudi sami.

Veselili se bomo dobrih, odličnih rezultatov in skupaj z vami načrtovali, iskali načine za premagovanje težav in ovir. Za dobre medsebojne odnose in počutje na šoli se bomo trudili vsi, ki smo vpeti v delo in življenje.

Dijakinjam in dijakom želim veliko znanja, pozitivnega samovrednotenja, mladostniškega smeha in uspešno šolsko leto.

Zdenka Može Jedrejčić
ravnateljica