EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Šolski predpisi, obrazci

Na naslednjih povezavah najdete pravilnike, ki urejajo delo v gimnazijah:

Vloga in plačilo za izdajo nadomestne javne listine:

Obrazca za otvoritev in ukinitev trajnika:

Obrazec izpolnite, podpišete in nam ga pošljete na naslov: Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana.
Poleg izpolnjenega in podpisanega soglasja za otvoritev/preklic trajnika pošljite kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) in kopijo bančne kartice.