EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Kontakti

Oseba

Telefon

e-mail

Ravnateljica
Zdenka Može Jedrejčić

 

Zdenka.MozeJedrejcic@sclj.si
askercevagim@guest.arnes.si

Šolska svetovalna delavka
Mojca Travnik Bubić

01/24-11-608

mojca.travnik-bubic@sclj.si
mojca.travnik-bubic@guest.arnes.si

Tajnica
Tatjana Lovšin,
uradne ure:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00
soba 109

01/24-11-660
f: 01/24-11-661

tatjana.debeljak@guest.arnes.si

Tajnica izobraževanja odraslih (IO)
Zdenka Može Jedrejčić,
uradne ure:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00
soba 109

01/24-11-660
01/24-11-620
01/24-11-612

Zdenka.MozeJedrejcic@sclj.si
zdenka.moze-jedrejcic@guest.arnes.si

Knjižničarki
Nataša Mahnič in Lucija Zajc

01/24-11-638

natasa.mahnic@guest.arnes.siknjiznica.zajc@gmail.com

Tajnik ŠMK
Špela Vodopivec Musek,
uradne ure:
torek, od 10.50 do 11.35
soba 110

01/24-11-652

matura.ssljsksg@guest.arnes.si

Organizatorka izbirnih vsebin
Jana Sepič

01/24-11-606

jana.sepic@sclj.si

Zbornica, računovodstvo in kabineti 

Zbornica

01/24-11-606

 

Računovodstvo

01/24-11-667

 

Kabinet zgodovina

01/24-11-642

 

Kabinet fizika in matematika

01/24-11-676

 

 

Učitelji