EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Pouk

Pouk poteka le v dopoldanski izmeni. Večji del pouka se izvaja v specializiranih učilnicah. Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici in v najetih športnih dvoranah.

Razpored ur:

 1 2 3 odmor 4 5 6 7 8 9 10
07.30

08.15
08.20

09.05
09.10

09.55
9.55

10.255
10.25

11.10
11.15

12.00
12.05

12.50
12.55

13.40
13.45

14.30
14.35

15.20
15.25

16.10

 

Oddelki, razredniki in nadomestni razredniki v šolskem letu 2019/20:

Oddelek

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Tatjana Špur Maja Arzenšek Mavrel

1. b

Manuela Rigler Darija Sagadin Robič

2. a

Urša Žen Maja Kosmač Zamuda

2. b

Damjana Jovan Katarina Vozelj Srčnik

3. a

Jožica Vatovec Vanja Uhota

4. a

Jana Sepič Jasmina Veselinović