EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Pouk

Pouk poteka le v dopoldanski izmeni. Večji del pouka se izvaja v specializiranih učilnicah. Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici in v najetih športnih dvoranah.

Razpored ur:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07.30

08.15
08.20

09.05
09.10

09.55
10.00

10.45
10.50

11.35
11.40

12.25
12.30

13.15
13.20

14.05
14.10

14.55
15.00

15.45
15.50

16.35

 

Oddelki, razredniki in nadomestni razredniki v šolskem letu 2019/20:

Oddelek

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Tatjana Špur  

1. b

Manuela Rigler  

2. a

Urša Žen  

2. b

Damjana Jovan  

3. a

Jožica Vatovec  

4. a

Jana Sepič