EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Predmeti, merila in načini ocenjevanja

Stran je v pripravi.

SLO slovenščina
MAT matematika
ANG angleščina
NEM nemščina
ITA italijanščina
FRA francoščina
RUŠ ruščina
ZGO zgodovina
ŠVZ športna vzgoja
GLA glasba
LUM likovna umetnost
GEO geografija
BIO biologija
KEM kemija 2
kemija 1, 3, 4
FIZ fizika
PSI psihologija
SOC sociologija
FIL filozofija
INF informatika
UZG umetnostna zgodovina