EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Predmeti, merila in načini ocenjevanja

Načrti ocenjevanja znanja so pripravljeni v skladu s Sklepom MIZŠ in Priporočili ZRSŠ in so bili sprejeti na UZ GAA, kot priloga Šolskih pravil ocenjevanja znanja dne 3. 12. 2020. Veljati začnejo 4. 12. 2020.

SLO slovenščina
MAT matematika
ANG angleščina 1
angleščina 2
angleščina 3
angleščina 4
NEM nemščina
ITA italijanščina
ZGO zgodovina
ŠVZ športna vzgoja
GLA glasba
LUM likovna umetnost
GEO geografija
BIO biologija 1
biologija 2, 3
biologija 4
KEM kemija
FIZ fizika
PSI psihologija
SOC sociologija
FIL filozofija
INF informatika
UZG umetnostna zgodovina
ITS ITS 1 - Ljubljana skozi čas
ITS 2 - Gibanje in narava v sinergiji