EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Predmetnik

Obvezni štiriletni predmeti

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik (4*)

Slovenščina

4

5

4

5

Matematika

4

4

5

5

Angleščina (1. tuji jezik)

3

3

3

4

Drugi tuji jezik (1*)

3

3

3

3/5

Zgodovina

2

2

2

2/6

Športna vzgoja

3

3

3

3

Obvezni predmeti

    

Glasba (2*)

2

0

0

0

Likovna umetnost (2*)

2

0

0

0

Geografija

2

2

2

0/4

Biologija

2

3

2

0/4

Kemija

2

2,5

2

0/4

Fizika

2

2,5

2

0/4

Psihologija

0

2

0

0/6

Sociologija

0

0

2

0/6

Filozofija

0

0

0

2

Informatika

2

0

0

0

Umetnostna zgodovina

0

0

2

0/5

Obvezne izbirne vsebine (3*)

90

90

90

90

Opombe:

(1*) Dijaki lahko izbirajo med nemščino, italijanščino, francoščino in ruščino kot drugim tujim jezikom.
(2*) 18 ur letno se izvede v okviru obveznih izbirnih vsebin.
(3*) Navedene so letne ure obveznih izbirnih vsebin. Ostali podatki v preglednici se nanašajo na tedenske ure.
(4*) V četrtem letniku se poleg obveznih štiriletnih predmetov in filozofije izvajajo le tisti izbirni predmeti, ki si jih dijak izbere za maturo. Po eno dodatno uro razporedimo obveznim maturitetnim predmetom slovenščini, matematiki in angleščini. Navedeno je minimalno število ur v tednu. V skladu z možnostmi se lahko izbirnim maturitetnim predmetom razporedijo tudi dodatne ure. Organizira se tudi izvedba priprav na maturo iz matematike in angleščine na višjem nivoju.