EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Matura

15. 1. 2021: Prilagodotve splošne mature 2021                
                  Izbirnost pisnega sestavka na temo iz književnosti pri izpitni poli 3B na višji ravni zahtevnosti na splošni maturi 2021

14. 12. 2020: Prilagoditve splošne mature 2021
                      Splošni bonus
Koledar splošne mature, čase pisanja in dovoljene pripomočke na maturi 2021 si poglejte na povezavi.

Osnovne informacije in pravilniki

Na maturo lahko pristopijo dijaki, ki uspešno zaključijo gimnazijo ali maturitetni tečaj ali v letu opravljanja mature dopolnijo vsaj 21 let starosti.

Vsa obvestila so objavljena tudi na oglasni deski v prvem nadstropju (ob učilnici 113), ki je namenjena maturitetnemu oglaševanju.

Na naši šoli bomo organizirali predmaturitetne preizkuse iz vseh predmetov, predvidoma v mesecu marcu.

Celovita informacija o maturi je objavljena na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC), kjer najdete tudi pomembnejše splošne informacije.

Vsebino splošne mature določa Zakon o maturi, ki je bil sprejet leta 2003 in spremenjen leta 2006.

Podrobnejše informacije so navedene v Pravilniku o splošni maturi, ki je bil sprejet leta 2008.

Kršitve in nedovoljeni pripomočki: seznam.

Roki za uveljavljanje pravice do prilagojenega načina opravljanja mature v letu 2021:

Vpogled v izipitno dokumentacijo in ugovor na oceno na maturi 2021:

  • povezava.

Opravljanje dodatnega maturitetnega izpita (peti predmet)

Na naši šoli se lahko k opravljanju dodatnega maturitetnega izpita (t. i. peti predmet) prijavijo dijaki Srednje strojne in kemijske šole ter Srednje lesarske šole.

Po dogovoru z nekaterimi srednjimi strokovnimi in tehničnimi šolami omogočamo opravljanje posameznih maturitetnih izpitov tudi dijakom teh šol. Ostali dijaki srednjih strokovnih in tehničnih šol se k opravljanju dodatnega maturitetnega predmeta prijavijo na Državnem izpitnem centru (naslov: Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana).

Plačilo mature

Kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka, oz. se prijavljajo k opravljanju splošne mature kot "21 letniki" (2. odstavek 24. člena Zakona o maturi, Ur. L. RS št. 15/03) morajo tajnici šolske maturitetne komisije (ŠMK) prof. Jožici Vatovec ob prijavi k splošni maturi oz. posameznemu izpitu skupaj z obrazcem za prijavo priložiti tudi fotokopiji dveh plačilnih nalogov (položnic). En plačilni nalog plačajo Državnemu izpitnemu centru (RIC-u), drugega pa šoli.

Cena maturitetnega izpita oz. celotne splošne mature

Državni izpitni center (RIC):  

24,00 za en maturitetni izpit oz. 120,00 za celotno splošno maturo (pet predmetov).

Šola:

42,00 za en maturitetni izpit oz. 210,00 € za celotno splošno maturo (pet predmetov).

Informacije o izpolnjevanju plačilnih nalogov se nahajajo tudi na šolski oglasni deski za maturo (prvo nadstropje ob učilnici 113).

Povezave

Obrazci

Vsi obrazci so v .pdf formatu (vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

 

Maturitetni koledar

V skladu s 30. členom Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 15/03) in 20. členom Pravilnika o maturi (Ur. l. RS, 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98, 2/02) datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oz. izpitnih nastopov v posameznem izpitnem roku določi Državna komisija za splošno maturo v rokih, določenih s šolskim koledarjem. Objavi jih najkasneje 60 dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. Do tega roka so mogoče spremembe datumov.