EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Priprave na maturo

Priprave na maturo so namenjene izboljšanju znanja iz posameznih predmetov pred opravljanjem mature. Predavanja iz posameznega predmeta potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času.

Kandidati lahko izbirajo med istimi predmeti kot udeleženci Maturitetnega tečaja: matematika, slovenščina in tuji jezik, biologija, kemija, zgodovina, geografija in psihologija.