EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj je enoletni izobraževalni program, z organiziranimi predavanji za vse predmete po predmetniku. Predavanja so v obliki modulov, razporejena preko celega šolskega leta.

Namenjen je odraslim kandidatom, ki želijo pristopiti k splošni maturi. Udeleženci lahko ob vpisu pridobijo status dijaka, če predložijo potrdilo, da niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

Poleg treh obveznih maturitetnih predmetov - matematika, slovenščina in tuji jezik, izberejo dijaki še dva izbirna predmeta. Izbirajo lahko med: biologijo, kemijo, zgodovino, geografijo in psihologijo.

Za vpis v program maturitetni tečaj morajo biti izpolnjeni predpisani pogoji: končana srednja poklicna, srednja tehniška ali druga srednja strokovna šola oz. uspešno končan tretji letnik gimnazije, če je vsaj za eno leto prekinjeno šolanje. Vpiše se lahko tudi, kdor je opravil pet predmetnih izpitov na nivoju tretjega letnika gimnazije.