EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Gimnazija

Udeleženci, vpisani v program Gimnazija, lahko opravljajo izpite iz enega ali več letnikov v istem šolskem letu. Ob vpisu pridobijo status dijaka, če predložijo potrdilo, da niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

Izpite lahko opravljajo v rednih mesečnih rokih, v času popravnih izpitov in po dogovoru s profesorji. Konzultacije s profesorji so enkrat tedensko.

Predmetnik

Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slovenščina

 4  4,5  4  5

Matematika

 4  4  5  5

Prvi tuji jezik

 3  3  3  4

Drugi tuji jezik

 3  3  3  3/5

Zgodovina

 2  2  2  2/6

Študij okolja

*

Likovna umetnost

 2

Umetnostna zgodovina

 2

*

Glasba

 2

Geografija

 2  2  2

*

Biologija

 2  2  2

*

Kemija

 2  2,5  2

*

Fizika

 2  2  2

*

Psihologija

 2

*

Sociologija

 2

*

Filozofija

 2

Informatika

 2

*

 

*izbirni predmeti