EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvestila: Izobraževanje odraslih

Podelitev maturitetnih spričeval in prijava na jesenski izpitni rok

Podelitev maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu na maturi bo v ponedeljek, 13. 7. 2020

 

 • ob 9.00 uri, v učilnici 107, za redne dijake;

• ob 9.45 uri, v učilnici 108, za kandidate iz preteklih let (prejšnjih generacij), IO, 21-letnike s priimkom od A do K;
• ob 10.00 uri, v učilnici 113, za kandidate iz preteklih let (prejšnjih generacij), IO, 21-letnike s priimkom od M do Z;

Za vpis na fakultete nujno potrebujete maturitetno spričevalo, zato vas pozivamo, da prevzamete svoje spričevalo oz. obvestilo o uspehu na maturi v navedenih rokih. V primeru vaše odsotnosti lahko prevzame vaše maturitetno spričevalo tudi oseba, ki jo vi PISNO POOBLASTITE.

Prijava na jesenski rok mature 2020 je možna do vključno
14. 7. 2020. Po tem datumu prijava na maturo ni več možna.