EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Andragoški zbor - IO

Razpored govorilnih ur učiteljev

učitelj predmet kontakt
Arzenšek Mavrel Maja, prof. kemija  maja.arzensek-mavrel@sclj.si
mag. Beovič David, prof.  glasba david.beovic@sclj.si
Cimerman Tatjana, prof. geografija tatjana.cimerman@sclj.si
Koderman Ivo, prof.  matematika ivo.koderman@sclj.si
Kosmač Zamuda Maja, prof. slovenščina maja.kosmaczamuda@sclj.si
Maja Jug, prof. fizika maja.jug@sclj.si
Pirc Vlado, prof. biologija vlado.pirc@sclj.si
Rigler Manuela, prof. angleščina, francoščina  manuela.rigler@sclj.si
Sepič Jana, prof. likovna umetnost,
umetnostna zgodovina
jana.sepic@sclj.si
Špur Tatjana, prof. slovenščina, sociologija tatjana.spur@sclj.si
Travnik Bubić Mojca, prof. psihologija Mojca.Travnik-Bubić@sclj.si
Vatovec Jožefa, prof. nemščina, ruščina jozefa.vatovec@sclj.si
Andrej Leskovic, prof. filozofija andrej.leskovic@sclj.si
Vozelj Srčnik Katarina, prof. italijanščina katarina.vozeljsrcnik@sclj.si
Zorko Matjaž, prof. zgodovina matjaz.zorko@sclj.si

Gimnazija

Za odrasle udeležence izobraževanja v programu Gimnazija, ki v dosedanjem izobraževanju niso bili uspešni, imamo organiziran izpitni način izobraževanja.

Udeleženci imajo možnost konzultacij in deset rednih izpitnih rokov. Izpite lahko opravljajo v rednih mesečnih rokih, v času popravnih izpitov in po dogovoru z učitelji.

Govorilne ure učiteljev, ki poučujejo oz. imajo izpite v izobraževanju odraslih, so objavljene.

Preberi več