EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Nadomeščanja

Datum nadomeščanja: petek, 15. november 2019

Profesor

Oddelek, učilnica, zamenjava

Ura 

1

2

3

4

5

6

 7

 8

9

Mojca
Travnik
Bubić
  2b
(108)
GEO
Tatjana
Cimerman
2a
(108)
Vlado
Pirc
Zaposlitev