EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

E-redovalnica

V šolskem letu 2012/13 smo uvedli elektronsko redovalnico v vseh oddelkih Gimnazije Antona Aškerca. Vsak ponedeljek od 15. ure dalje so vam na voljo ocene za pretekli teden. Do »E-redovalnice« lahko dostopate preko spletne strani www.lopolis.si. Ko boste izpolnili izjavo, ki jo dobite na spletni strani šole, jo vrnite razredničarki in izdali vam bomo uporabniško ime ter geslo. Poleg gesla in uporabniškega imena za dostop do »E-redovalnice« potrebujete tudi kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat). Lahko uporabljate že pridobljeno potrdilo (POSTArCa, ACNLB, Halcom, …) ali pa digitalno potrdilo, ki ga brezplačno izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; SIGEN-CA. To potrdilo lahko naročite na najbližji upravni enoti.

Za vse podrobnejše informacije in razrešitev morebitnih težav se obrnite na šolsko svetovalno službo (01 24 11 608).