EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
031 625 717
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 620
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 12.00 do 13.30

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsaka sreda od 11.15 do 12.00

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Gimnazije Antona Aškercadijaska skupnost gim anton askerc  avtor-zan vidic  graficna obdelava-urh urbancic
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

 

Člani dijaške skupnosti Gimnazije Antona Aškerca so vsi predsedniki in njihovi namestniki oddelčnih dijaških skupnosti na Gimnaziji Antona Aškerca.

Mentorstvo: Urša Žen, prof.

Organi DS:
Predsednica: Ajda Križaj, 3. b
Namestnik predsednika: Jan Kodrič, 3. a
Tajnica in zapisničarka: Tisa Gudžić, 1. b

Sestanki DS:

Mentorica bo vezni člen med dijaki in vodstvom šole. Koordinirala bo delo DS, obveščala dijake o tekočih temah ter o morebitni problematiki. V sodelovanju z ravnateljico GAA bo organizirala in izvedla predvidoma 10 sestankov v tem šolskem letu. Po potrebi ali na predlog dijakov, pa dodala še kakšnega. Sestanke bo vodil izvoljen predsednik DS GAA.

Oddelke bodo v dijaški skupnosti Gimnazije Antona Aškerca predstavljali naslednji dijaki :

Oddelek Ime in priimek predsednika/ice Ime in priimek namestnika/ice
1. A Bor Pliverič Sara Čajić
1. B Tisa Gudžulić Oriana Klemenak
2. A Anja Lamot Maruša Kosem Todorovič
2. B Zala Potočnik Maja Elizabeta Kadivec
3. A Jan Kodrič Taja Juvančič
3. B Ajda Križaj Teja Furlan
4. A Gaber Mihelič Alja Juntez

V šolskem letu 2020/21 načrtujemo naslednje projekte:

Dobrodelne aktivnosti: Izkazalo se je, da z organizacijo dobrodelnih aktivnosti dejansko pripomoremo k izboljšanju odnosa dijakov do dejanskih problemov, predvsem v bližnjem socialnem okolju. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvedli dobrodelne aktivnosti za potrebe posameznikov ali skupin v stiski, na šoli ter tudi širšem okolju. Pobude s strani dijakov, profesorjev ali zunanjih društev, organizacij, posameznikov, bomo pretehtali ter odločali o načinu zbiranja sredstev in njihovi porabi. Verjetno bomo, tako kot to počnemo že leta na naši šoli, nadaljevali z zbiranjem zamaškov (v ta namen imamo že postavljen poseben koš v prvem nadstropju), kap in šalov za socialno ogrožene družine, hrane in dodatkov za Center za pomoč živalim v stiski, za Zavetišče Horjul. V ta namen bomo po razredih zbirali prispevke v za to določen hranilnik.

Prostovoljstvo: Želimo spodbuditi dijake za prostovoljno delo. V sodelovanju z Zavodom Janeza Levca že nekaj let organiziramo pomoč pri izvedbi različnih športnih aktivnostih (košarka, namizni tenis, Igre dobre volje) za otroke s posebnimi potrebami. Tudi letos si želimo dijake vključiti v tovrstno delo.

Krvodajalska akcija: Za dijake 4. letnika, ki so dopolnili 18 let že več let zapored organiziramo krvodajalsko akcijo. Le-to bomo organizirali tudi v letošnjem šolskem letu.

Šolsko glasilo: Šolsko glasilo, ki je sicer v glavni izvedbi prof. Vlada Pirca, bodo pomagali sooblikovati in s članki opremiti sami dijaki GAA. Vloga dijakov DS je predvsem v vzpodbujanju in usmerjanju dijakov posameznih razredov, ki so pripravljeni izdelati kakršenkoli vsebinski in oblikovni material za izdelavo glasila. Vsi prispevki se končno zbirajo pri mentorju.

Publikacija: Dijaki si zelo želijo šolske publikacije, v katero si lahko zapisujejo tekoče informacije v zvezi s šolo. Z vodstvom šole se bomo dogovorili o možnosti izdelave le-teh.

Šolska prehrana: Že dolgo se trudimo čim bolj izboljšati ter poceniti šolsko prehrano, namenjeno dijakom.

Organizirali in sodelovali bomo pri naslednjih dogodkih na šoli:

- Šolski/a zajtrk, malica in kosilo: Pridobivanje vse večjega števila gimnazijskih dijakov, da bi se le ti naročili na toplo šolsko malico (zajtrk in kosilo).
- Novoletne aktivnosti: Ob novem letu bodo dijaki okrasili šolo, izdelali voščilnice za profesorje.
- Informativni dan: DS bo poskrbela za predstavitev svojih aktivnosti na informativnem dnevu.
- Sodelovanje z Dijaško skupnostjo Slovenije (DS Slovenije): Predstavniki DS naše šole se bodo udeleževali sestankov  in o vsebinah poročali na sestankih DS.
- Drugo: Letni delovni načrt DS bomo sproti dopolnjevali, če in ko se bodo pojavile nove zamisli za dodatne aktivnosti.