EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Gimnazije Antona Aškercadijaska skupnost gim anton askerc  avtor-zan vidic  graficna obdelava-urh urbancic
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

vlado.pirc@sclj.si

Člani dijaške skupnosti Gimnazije Antona Aškerca so vsi predsedniki in njihovi namestniki razrednih dijaških skupnosti na Gimnaziji Antona Aškerca.

Mentorstvo: Vlado Pirc, prof.

Organi DS:
Predsednik: 2B
Namestnica predsednika: 2. B
Tajnica in zapisničarka: 2. B

Dijaška skupnost se bo letos predvidoma sestala na 10 sejah, kjer se bodo člani pogovarjali o aktualnih vprašanjih. Sestanke bo vodila predsednik/nica DS GAA, koordiniral ter obveščal o tekočih temah ter problematiki pa bo mentor Vlado Pirc, ki bo tudi vezni člen med dijaki in vodstvom šole.

Sestanki:
Mentor bo v sodelovanju z ravnateljico GAA v celotnem šolskem letu organiziral in izvedel predvidoma 10 sestankov, na predlog dijakov pa po potrebi dodal še kakšnega. Sestanke bo vodila novo izvoljena predsednica DS GAA, koordiniral ter obveščal o tekočih temah ter problematiki pa mentor Vlado Pirc, ki bo tudi vezni člen med dijaki in vodstvom šole.

V šolskem letu 2019/20 načrtujemo naslednje večje projekte:

Dobrodelne aktivnosti: Izkazalo se je, da z organizacijo dobrodelnih aktivnosti dejansko pripomoremo k izboljšanju odnosa dijakov do dejanskih problemov predvsem v bližnjem socialnem okolju. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvedli dobrodelne aktivnosti za potrebe posameznikov ali skupin v stiski na šoli ter tudi širše. Pobude dijakov, profesorjev ali zunanje bomo pretehtali ter odločali o načinu zbiranja sredstev in njihovi porabi. Verjetno bomo nadaljevali z zbiranjem zamaškov (Vesele nogice), z zbiranjem kap in šalov za socialno ogrožene družine, zbiranjem hrane in dodatkov za center za pomoč živalim v stiski, kot smo to počeli tudi prejšnja leta. V namen zbiranja zamaškov imamo že postavljen poseben koš v prvem nadstropju.

Krvodajalska akcija: za dijake 3. in 4. letnika, ki so dopolnili 18 let že več let zapored organiziramo krvodajalsko akcijo. Le-to bomo organizirali tudi v letošnjem šolskem letu.

Almanah: Dijaška skupnost, predvsem dijaki 4. letnikov, bo pod vodstvom mentorja pripravila t. i. almanah, v katerem bo predstavljen razred z razredno sliko in slikami posameznikov ter njihovimi izjavami. To publikacijo bo dobil vsak dijak četrtih letnikov GAA. Določen del almanaha bi lahko razred svobodno in izvirno oblikovali.

Šolsko glasilo: Šolsko glasilo, ki je sicer v glavni izvedbi prof. Vlada Pirca, bodo pomagali sooblikovati in s članki opremiti sami dijaki GAA. Vloga dijakov DS je predvsem v vzpodbujanju in usmerjanju dijakov posameznih razredov, ki so pripravljeni izdelati kakršenkoli vsebinski in oblikovni material za izdelavo glasila. Vsi prispevki se končno zbirajo pri mentorju.

Šolski radio: Že dolgoletna želja je, da bi imeli dijaki svoj radio. Tudi letošnje šolsko leto bomo z vsemi močmi poskusili ponovno (po mnogih letih) zagnati šolski radio.

Publikacija: Dijaki si zelo želijo šolske publikacije, v katero si lahko zapisujejo tekoče informacije v zvezi s šolo. Z vodstvom šole se bomo dogovorili o možnosti izdelave le-teh.

Šolska prehrana: Že dolgo se trudimo čim bolj izboljšati ter poceniti šolsko prehrano, namenjeno dijakom.

Organizirali in sodelovali bomo pri naslednjih dogodkih na šoli:

   Krst nove generacije dijakov Gimnazije Antona Aškerca: Za dijake 1. letnika bo DS pripravila krst. Dijaki 1. letnika bodo na kulturen način sprejeti med enakopravne člane naše šole. Prireditev naj bi potekala že v oktobru ali novembru, natančen datum je še v dogovarjanju. Krst bi organizirali in izvedli dijaki 4. letnikov.

Šolski zajtrk, malica in kosilo: Pridobivanje vse večjega števila gimnazijskih dijakov, da bi se le ti naročili na toplo šolsko malico (zajtrk in kosilo).

Novoletne aktivnosti: Ob novem letu bodo dijaki okusno okrasili šolo, prodajali voščilnice Unicefa, izdelali voščilnice za profesorje.

Informativni dan: DS bo poskrbela za predstavitev svojih aktivnosti na informativnem dnevu.

Sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije: Predstavniki DS naše šole se bodo udeleževali sestankov DO Slovenije in o vsebinah poročali na sestankih DS.

Prireditev ob zaključku pouka 4. letnika: DS bo ob zaključku pouka 4. letnika organizirala prireditev PREDAJA KLJUČA. Prisotni naj bi bili vsi dijaki gimnazije, organizacija bi potekala v organizaciji četrtih letnikov.

Drugo: Letni delovni načrt DS bomo sproti dopolnjevali če se bodo pojavile nove zamisli za dodatne aktivnosti.