EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Gimnazije Antona Aškercadijaska skupnost gim anton askerc  avtor-zan vidic  graficna obdelava-urh urbancic
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana

vlado.pirc@sclj.si

Člani dijaške skupnosti Gimnazije Antona Aškerca so vsi predsedniki in njihovi namestniki razrednih dijaških skupnosti na Gimnaziji Antona Aškerca.

Predsedstvo:  Tina Ilić, 4. b - predsednica,  Ana Zajc, 2. a - namestnica (podpredsednica), Amadeja Pipan, 3. a - tajnica in zapisničarka.

Mentorstvo: Vlado Pirc, prof. - mentor.

Oddelke bodo v dijaški skupnosti Gimnazije Antona Aškerca predstavljali naslednji dijaki :

Oddelek Ime in priimek
1. A - predsednik Urška Šavs
1. A - namestnik Sara Jovanović
1. B - predsednik Ajda Križaj
1. B - namestnik Teja Furlan
2. A - predsednik Samo Bahar
2. A - namestnik Tijana Jovanović
2. B - predsednik Blerta Aliu
2. B - namestnik Andraž Krpič
3. A - predsednik Ana Zajc
3. A - namestnik Rozalija Petrovčič
4. A - predsednik Lovro Urbančič
4. A - namestnik Amadeja Pipan
4. B - predsednik Eva Zidar
4. B - namestnik Pia Kunštek

V celotnem šolskem letu bomo v dogovoru z ravnateljico organizirali in izvedli predvidoma 10 sestankov(sej), po potrebi, na predlog dijakov, ali v slučaju problematike, pa dodali še kakšnega. Sestanke bo vodil novoizvoljeni predsednik DS GAA, koordiniral ter obveščal o tekočih temah ter problematiki pa mentor Vlado Pirc, ki bo tudi vezni člen med dijaki in vodstvom šole. V programu DS bomo upoštevali, poleg utečenih tem, predvsem predloge in želje dijakov samih. S tem naj bi predvsem bolj zaživela ideja o skupnem nastopu dijakov pri reševanju problemov, izboljšala kakovost dela na šoli in s tem olajšala sam učni in vzgojni proces znotraj gimnazije.

V šolskem letu 2017/18 načrtujemo naslednje večje projekte:

Dobrodelne aktivnosti: Izkazalo se je, da z organizacijo dobrodelnih aktivnosti dejansko pripomoremo k izboljšanju odnosa dijakov do dejanskih problemov predvsem v bližnjem socialnem okolju. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvedli dobrodelne aktivnosti za potrebe posameznikov ali skupin v stiski na šoli ter tudi širše. Pobude dijakov, profesorjev ali zunanje bomo pretehtali ter odločali o načinu zbiranja sredstev in njihovi porabi. Verjetno bomo nadaljevali z zbiranjem zamaškov, z zbiranjem kap in šalov za socialno ogrožene družine, zbiranjem hrane in dodatkov za center za pomoč živalim v stiski, kot smo to počeli tudi prejšnja leta. V namen zbiranja zamaškov imamo že postavljen poseben koš v prvem nadstropju.

Krvodajalska akcija: za dijake 3. in 4. letnika, ki so dopolnili 18 let že več let zapored organiziramo krvodajalsko akcijo. Le-to bomo organizirali tudi v letošnjem šolskem letu.

Almanah: Dijaška skupnost, predvsem dijaki 4. letnikov, bo pod vodstvom mentorja pripravila t. i. almanah, v katerem bo predstavljen vsak oddelek z oddelčno sliko in slikami posameznikov ter njihovimi izjavami. To publikacijo bo dobil vsak dijak četrtega letnika GAA. Določeni del almanaha bi lahko posamezni oddelki svobodno in izvirno oblikovali.

Šolsko glasilo: Šolsko glasilo, ki je sicer v glavni izvedbi prof. Vlada Pirca, bodo pomagali sooblikovati in s članki opremiti sami dijaki GAA. Vloga dijakov DS je predvsem v vzpodbujanju in usmerjanju dijakov posameznih oddelkov, ki so pripravljeni izdelati kakršenkoli vsebinski in oblikovni material za izdelavo glasila. Vsi prispevki se končno zbirajo pri mentorju.

Šolski radio: Že dolgoletna želja je, da bi imeli dijaki svoj radio. Tudi letošnje šolsko leto bomo z vsemi močmi poskusili ponovno (po mnogih letih) zagnati šolski radio.

Publikacija: Dijaki si zelo želijo šolske publikacije, v katero si lahko zapisujejo tekoče informacije v zvezi s šolo. Z vodstvom šole se bomo dogovorili o možnosti izdelave le-teh.

Šolska prehrana: Že dolgo se trudimo čim bolj izboljšati ter poceniti šolsko prehrano, namenjeno dijakom.

Organizirali in sodelovali bomo pri naslednjih dogodkih na šoli:

  Krst nove generacije dijakov Gimnazije Antona Aškerca: Za dijake 1. letnika bo DS pripravila krst. Dijaki 1. letnika bodo na kulturen način sprejeti med enakopravne člane naše šole. Prireditev naj bi potekala že v oktobru ali novembru, natančen datum je še v dogovarjanju. Krst bi organizirali in izvedli dijaki 4. letnikov.

Šolski zajtrk, malica in kosilo: Pridobivanje vse večjega števila gimnazijskih dijakov, da bi se le ti naročili na toplo šolsko malico (zajtrk in kosilo).

Novoletne aktivnosti: Ob novem letu bodo dijaki okusno okrasili šolo, prodajali voščilnice Unicefa, izdelali voščilnice za profesorje.

Novoletni šolski ples: Decembra bi v dogovoru z direktoratom zavoda in vodstvom šole DS Gimnazije Antona Aškerca ponovno skušala organizirati šolski ples za vse dijake naše šole. O prostoru se bomo dogovorili kasneje oz. bi se lahko povezali še s katero izmed ostalih ljubljanskih gimnazij.

Informativni dan: DS bo poskrbela za predstavitev svojih aktivnosti na informativnem dnevu.

Sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije: Predstavniki DS naše šole se bodo udeleževali sestankov DO Slovenije in o vsebinah poročali na sestankih DS.

Prireditev ob zaključku pouka 4. letnika: DS bo ob zaključku pouka 4. letnika organizirala prireditev PREDAJA KLJUČA. Prisotni naj bi bili vsi dijaki gimnazije, organizacija bi potekala v organizaciji četrtih letnikov.

Drugo: Letni delovni načrt DS bomo sproti dopolnjevali če se bodo pojavile nove zamisli za dodatne aktivnosti.