EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin v 3. letniku v šolskem letu 2018/19:

Vzgoja za družino, mir in nenasilje (15 ur)

Vsebine izvaja Mojca Travnik Bubić.
Čas izvedbe:oktober 2018—maj 2019.

Kulturno umetniške vsebine (15 ur)

 • Vodeni ogled razstave Ivana Kobilica v Narodni galeriji
  Čas izvedbe: 24. oktober 2018 (v popoldanskem času)
 • Ogled gledališke predstave Županova Micka v SNG Drama
  Čas izvedbe: november 2018
 • Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
  Čas izvedbe: 21. december 2018
 • Kulturni dan: Vodeni ogled razstave Kdo je bil Ivan Cankar? in razstave Ljubljana, zgodovina, mesto v Mestnem muzeju
  Čas izvedbe: 17. januar 2019
 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
  Čas izvedbe: 7. februar 2019
 • Ogled filma Družinski film v Kinodvoru (po pouku)
  Čas izvedbe: 21. februar 2019
 • Gledališka predstava šolske gledališke skupine Vaje v slogu, Rymonda Queneauja
  Čas izvedbe: drugo ocenjevalno obdobje

Projektni dan (3 ure)

Vsebina projekta: Medgeneracijske povezave izobraževalne vsebine za senzibilizacijo na področju migracij, izseljenstva mladih in mednarodna zaščita
Čas izvedbe: 21. december 2018

Strokovna ekskurzija po Sloveniji (12 ur)

Ekskurzijo pripravlja Matjaž Zorko.
Čas izvedbe: 5. april 2019.

Nadstandardna medpredmetna ekskurzija na Dunaj (27 ur)

Ekskurzijo pripravljajo učitelji umetnostne zgodovine, zgodovine, geografije, slovenščine in nemščine.
Vodja ekskurzije: Jana Sepič.
Čas izvedbe: 5. in 6. april 2019

Prvi športni dan (5 ur)

Vsebine: Plavanje in pohod
Vodji: Anka Vukanac in Urša Žen
Čas izvedbe: 29. september 2018

Drugi športni dan (5 ur)

Vsebina: plavanje, bowling, golf, rafting, kolesarjenje, adrenalinski park, pohod.
Vodji: Anka Vukanac in Urša Žen
Čas izvedbe: junij 2019

Učenje učenja (15 ur)

Izvajalke: razredničarke v sodelovanju z Mojco Travnik Bubić, svetovalno delavko.
Čas izvedbe: oktober 2018—maj 2019.