EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku v šolskem letu 2018/19:

Kulturno umetniške vsebine (15 ur)

 • Projekt Rastem s knjigo – vodja Jana Sepič v sodelovanju z Natašo Mahnič
  Čas izvedbe: oktober 2018
 • Vodeni ogled razstave Ivana Kobilca v Narodni galeriji
  Čas izvedbe: 25. oktober 2018 (v popoldanskem času)
 • Ogled gledališke predstave Županova Micka v SNG Drama
  Čas izvedbe: november 2018
 • Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
  Čas izvedbe: 21. december 2018
 • Kulturni dan: Vodeni ogled razstave Kdo je bil Ivan Cankar? in razstave Ljubljana, zgodovina, mesto v Mestnem muzeju
  Čas izvedbe: 17. januar 2019
 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
  Čas izvedbe: 7. februar 2018
 • Ogled filma Družinski film v Kinodvoru (po pouku)
  Čas izvedbe: 21. februar 2019
 • Gledališka predstava šolske gledališke skupine Vaje v slogu, Rymonda Queneauja
  Čas izvedbe: drugo ocenjevalno obdobje

Kulturno umetniške vsebine s področja glasbe (18 ur)

Organizator vseh dejavnosti je David Beovič.

 • Obisk simfoničnega koncerta v Cankarjevem domu
  Čas izvedbe: 8. januar 2019
 • Nastop glasbenikov na šoli: delavnica v okviru projekta Tolkalni krog
  Čas izvedbe: prvo ocenjevalne obdobje
 • Jazz koncert v Cankarjevem domu
  Čas izvedbe: 19.marec 2019
 • Obisk koncerta po izbiri dijakov in izdelava poročila
  Čas izvedbe: prvo ocenjevalno obdobje       
 • Predstavitve seminarskih nalog
  Čas izvedbe: drugo ocenjevalno obdobje

Dvodnevni spoznavni športni tabor - CŠOD Planinka na Slivniškem Pohorju (16 ur)

Vsebina: športne in spoznavne aktivnosti (pustolovski park, orientacijski tek, preživetje v naravi, pohod). Dvodnevni tabor pripravljata razredničarki Damjana Jovan in Urša Žen.
Čas izvedbe: 28. in 29. september 2018

Zdravstvena vzgoja (15 ur)

Pouk zdravstvene vzgoje bo v obliki delavnic izvajala Tanja Krapež, prof. zdr. vzg. iz Zdravstvenega doma Vič (10 ur).
Čas izvedbe: marec 2019.
5 ur bodo dijaki opravili ob sistematskem pregledu v zdravstvenem domu.

Pomladna ekskurzija na Primorsko (11 ur)

Ekskurzijo pripravlja in vodi Vlado Pirc.
Čas izvedbe: 25. april 2019

Prvi športni dan (5 ur)

Vsebine bodo izvedene na Spoznavno športnem taboru.
Čas izvedbe: 29. september 2018

Drugi športni dan (5 ur)

Vsebina: plavanje, bowling, golf, rafting, kolesarjenje, adrenalinski park, pohod.
Vodji: Anka Vukanac in Urša Žen
Čas izvedbe: junij 2019

Učenje učenja (15 ur)

Izvajalke: razredničarke v sodelovanju z Mojco Travnik Bubić, svetovalno delavko.
Čas izvedbe: oktober 2018—maj 2019