EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku v šolskem letu 2019/20:

Kulturno umetniške vsebine (15 ur)

 • Projekt Rastem s knjigo – vodja Jana Sepič v sodelovanju z Natašo Mahnič
  Čas izvedbe: september ali oktober 2019
 • Vodeni ogled stalne zbirke slovenske umetnosti v Narodni galeriji
  Čas izvedbe: december 2019 (v popoldanskem času)
 • Ogled gledališke predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi v SNG Drama
  Čas izvedbe: november 2019 (v popoldanskem času)
 • Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
  Čas izvedbe: 24. december 2019
 • Kulturni dan: Vodeni ogled razstave Knjiga. Znanje. Razum. v Mestnem muzeju
  Čas izvedbe: 16. januar 2020
 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
  Čas izvedbe: 7. februar 2020
 • Ogled slovenskega filma Preboj v Kinu Bežigrad ( po pouku)
  Čas izvedbe: februar 2020 (v popoldanskem času)

Kulturno umetniške vsebine s področja glasbe (18 ur)

Organizator vseh dejavnosti je David Beovič.

 • Nastop glasbenikov na šoli: delavnica v okviru projekta Tolkalni krog
  Čas izvedbe: 12. november 2019 (v popoldanskem času)
 • Jazz koncert v Cankarjevem domu
  Čas izvedbe: 24. marec 2020 (v popoldanskem času)
 • Obisk koncerta po izbiri dijakov in izdelava poročila
  Čas izvedbe: prvo ocenjevalno obdobje (do 15. januar 2020)           
 • Predstavitve seminarskih nalog
  Čas izvedbe: drugo ocenjevalno obdobje
 • Ogled filma Hudičev violnist (ob 180. obletnici smrti N.Paganinija)
  Čas izvedbe: september – november 2019

Dvodnevni spoznavni športni tabor - CŠOD Planinka na Slivniškem Pohorju (16 ur)

Vsebina: športne in spoznavne aktivnosti (pustolovski park, orientacijski tek, preživetje v naravi, pohod). Dvodnevni tabor pripravlja in vodi Urša Žen.
Čas izvedbe: 20. in 21. september 2019

Zdravstvena vzgoja (15 ur)

Pouk zdravstvene vzgoje bo v obliki delavnic izvajala Tanja Krapež, prof. zdr. vzg. iz Zdravstvenega doma Vič (10 ur).
Čas izvedbe: 14. februar 2020.
5 ur bodo dijaki opravili ob sistematskem pregledu v zdravstvenem domu.
Čas izvedbe: 23. december 2019 in 9. januar 2020.

Strokovna ekskurtzija na Kras (12 ur)

Ekskurzijo pripravlja in vodi Vlado Pirc.
Čas izvedbe: 22. april 2020.

Prvi športni dan (5 ur)

Vsebina: plavanje, pohod, igra z loparji, odbojka na mivki
Vodji: Urša Žen in Uroš Rudolf
Čas izvedbe: 1. oktober 2019

Drugi športni dan (5 ur)

Vsebina: rafting, veslanje, kolesarjenje, adrenalinski park, pohod
Vodji: Urša Žen in Luka Zajc
Čas izvedbe: 18. junij 2020

Učenje učenja (15 ur)

Izvajalke: razredničarke v sodelovanju z Mojco Travnik Bubić, svetovalno delavko.
Čas izvedbe: oktober 2019—maj 2020