EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvezne izbirne vsebine

Obseg obveznih izbirnih vsebin

Obvezne izbirne vsebine za gimnazijski program so dejavnosti, ki obsegajo obvezni in izbirni del.
Dejavnosti, ki so obvezne za vse dijake, so organizirane znotraj rednega pouka, izbirne dejavnosti pa lahko dijaki samostojno izbirajo iz velikega števila vsebin, ponujenih v obliki krožkov. Izvajajo se praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti, niti nadomestilo za pouk,niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

 • vsebine, ki so obvezne za vse. Število ur je določeno za vsak letnik;
 • vsebine po dijakovi prosti izbiri, dijak jih lahko opravlja:
  • v okviru šole t.i. vključitev v krožke v celoti ali delno
  • izven šole.

S številom ur, ki jih morajo dijaki opraviti na šoli seznani dijake razrednik pri razredni uri.

V šolskem letu 2018/2019 bodo dijaki Gimnazije Antona Aškerca opravljali obvezne izbirne vsebine v naslednjem obsegu:

1. letnik – 90 ur
2. letnik – 90 ur
3. letnik – 90 ur
4. letnik – 30 ur

Seznam obveznih izbirnih vsebin

 • Zdravstvena vzgoja
 • Kulturno-umetniške vsebine
 • Kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe v 1. letniku
 • Športni dnevi
 • Knjižnična informacijska znanja
 • Državljanska kultura
 • Vzgoja za družino, mir in nenasilje
 • Učenje učenja

Obvezna ponudba šole

Iz obvezne ponudbe šole bomo izvajali naslednje vsebine po prosti izbiri dijakov v obsegu najmanj 15 ur:

 • medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom …,
 • športni tabori,
 • šola v naravi,
 • maturantski ples.

Dejavnosti, priznane kot opravljene obvezne izbirne vsebine izven šole

V primeru, da dijaki v tekočem šolskem letu ne opravijo vseh predvidenih vsebin, lahko le-te dopolnijo z naslednjimi, spodaj navedenimi dejavnostmi. Število ur je omejeno.

 • glasbena šola,
 • organizirani športni in plesni treningi,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
 • aktivna udeležba v šolskem krožku,
 • gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 • raziskovalna naloga,
 • tečaj cestno-prometnih predpisov,
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem …),
 • druge vsebine po presoji šole.

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin po letnikih v šolskem letu 2018/19:

Nadstandardni program :

Za vse dijake od 1. do 4. letnika:

 • Festival jezikov – teden Evropskih jezikov:
  - obisk Ruskega centra v Ljubljani,
  - obisk Italijanskega centra v Ljubljani,
  - ogled filmske predstave v italijanščini.
 • Ogled fizikalnih poskusov na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, oktober ali november 2018.
 • Ogled razstave za zdrav življenjski slog-Body Worlds Vital, november 2018, za 1., 2., 3. letnike.
 • Prva pomoč, oktober 2018 – marec 2019.
 • Cestno prometni predpisi, oktober 2018 – marec 2019.
 • Festival Rusijada v Škofji Loki, marec 2019.
 • Nagradni izlet, maj, junij 2019.
 • Tabor Obala 2019.
 • Mednarodna izmenjava dijakov:
  - Sarajevo, Bosna In hercegovina, Mednarodna revija športa (Anka Vukanac, Urša Daneu,…..), april 2019,
  - Ancona, Italija - gostovanje dijakov iz Italije ali/in obisk naših dijakov v Italiji, (Katarina Vozelj Srčnik,Vanja Uhota, …),   po dogovoru,
  - Leuven, Belgija - gostovanje dijakov iz Belgije ali/in obisk naših dijakov v Belgiji, (Vanja Uhota, …), po dogovoru,
  Varaždin, Hrvaška - gostovanje dijakov iz Hrvaške ali/ in obisk naših dijakov na Hrvaškem (Maja Kosmač Zamuda, Tatjana Špur, Matjaž Zorko, …), po dogovoru,
  - druge dejavnosti …

Izvedba vseh zgoraj naštetih dejavnosti je odvisna od finančnih sredstev.

Nekatere dejavnosti iz OIV lahko izvedemo le v popoldanskem čas, zato bomo dijakom omogočili pouka proste dni in sicer:
- v mesecu maju za 4 letnike predvidoma 17. maj 2019,
- v mesecu juniju za 1., 2. in 3. letnike predvidoma 20. in 21. junij 2019.