EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2016/17 bodo sklicani trije roditeljski sestanki, praviloma ob torkih:

  • prvi roditeljski sestanek: 12. 9. 2017
  • drugi roditeljski sestanek: 16. 1. 2018
  • tretji roditeljski sestanek: bo organiziran po potrebi.

Na željo staršev, vodstva ali strokovnih delavcev se lahko skličejo tudi izredni roditeljski sestanki.