EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Časovna izvedba obveznih izbirnih vsebin v 1. letniku v šolskem letu 2017/18:

Kulturno umetniške vsebine (15 ur)

 • Projekt Rastem s knjigo – vodja Jana Sepič v sodelovanju z Natašo Mahnič
  Čas izvedbe: oktober 2017
 • Vodeni ogled razstave Obrazi Ljubljane v Mestnem muzeju
  Čas izvedbe: 25. oktober 2017 (v popoldanskem času)
 • Ogled filma Strah (na šoli)
  Čas izvedbe: 15. november 2017 (na šoli, po pouku)
 • Kulturni dan: Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ter ogled filma Mesečina v kinu Komuna
  Čas izvedbe: 21. december 2017
 • Kulturni dan: ogled gledališke predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi v SNG Drama
  Čas izvedbe: april 2018
 • Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
  Čas izvedbe: 7. februar 2018

Kulturno umetniške vsebine s področja glasbe (18 ur)

Organizator vseh dejavnosti je David Beovič.

 • Obisk muzikala Sen Kresne noči v Cankarjevem domu
  Čas izvedbe: 16. januar 2018
 • Nastop glasbenikov na šoli: delavnica v okviru projekta Tolkalni krog
  Čas izvedbe: prvo ocenjevalne obdobje
 • Obisk simfoničnega koncerta v Cankarjevem domu
  Čas izvedbe: 13. marec 2018
 • Obisk koncerta po izbiri dijakov in izdelava poročila
  Čas izvedbe: prvo ocenjevalno obdobje       
 • Izdelava in zagovori seminarskih nalog
  Čas izvedbe: drugo ocenjevalno obdobje

Spoznavna ekskurzija - Bled (8 ur)

Ogled Blejskega gradu in pohod okrog jezera.
Ekskurzijo pripravlja in vodi organizatorka OIV Jana Sepič (medpredmetna povezava zgodovine in športne vzgoje).
Čas izvedbe: 25. september 2017

Zdravstvena vzgoja (15 ur)

Pouk zdravstvene vzgoje bo v obliki delavnic izvajala Tanja Krapež, prof. zdr. vzg. iz Zdravstvenega doma Vič (10 ur).
Čas izvedbe: januar, februar 2018.
5 ur bodo dijaki opravili ob sistematskem pregledu v zdravstvenem domu.

Pomladna ekskurzija na Primorsko (11 ur)

Ekskurzijo pripravljajo učitelji in učiteljice biologije, geografije, zgodovine in glasbe.
Vodja ekskurzije: Vlado Pirc
Čas izvedbe: 25. april 2018

Prvi športni dan (5 ur)

Smučanje in deskanje, drsanje, curling, plavanje, pohodništvo, igre z loparji v dvorani, plezanje, aerobika, ples, fitnes, kros fit.
Vodji: Anka Vukanac in Urša Daneu.
Čas izvedbe: 20. december 2017

Drugi športni dan (5 ur)

Medrazredna tekmovanja v odbojki in košarki, plezanje, pohod, golf, plavanje, rafting.
Vodji: Anka Vukanac in Urša Daneu.
Čas izvedbe: 12. junij 2018

Učenje učenja (15 ur)

Izvajalka: Razredničarke v sodelovanju z Mojco Travnik Bubić, svetovalno delavko
Čas izvedbe: oktober 2017—maj 2018